1399/01/05 18:20
جلسه قرارگاه پدافند زيستي شهرستان ساوه برگزار شد
جلسه قرارگاه پدافند زیستی شهرستان ساوه به ریاست "علی میرزایی" معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه و باحضور اعضای این پدافند برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت اقدامات در حوزه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در شهرستان بررسی و تشریح شد .

@Savehfr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved