1399/01/01 16:05
صبح امروز و همزمان با اولين روز سال جديد؛
فرماندار ساوه از بخش كرونا بيمارستان مدرس بازديد كرد
'علي میرزایی' معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه به همراه سرهنگ دستجاني فرمانده سپاه و مصري رئيس دانشكده علوم پزشكي و جمعي از مسئولين از بخش کرونا بیمارستان مدرس بازديد كردند و ضمن اهداي سلام و خدا قوت به پرسنل و بيماران سال نو را تبريك عرض نمودند. @savehfr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved