1398/07/11 08:47
مراسم آغاز عمليات انتقال زائرين اربعين حسيني از ساوه به مرز مهران
این مراسم با حضور "علی میرزایی" معاون استاندار و فرماندار ساوه و سایر مسئولین در ترمینال مسافربری برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved