1398/05/20 11:19
شهردار ساوه به همراه رئيس شوراي اسلامي شهر با فرماندار ساوه ديدار و گفتگو كردند
پیش از ظهر امروز حسینی شهردار ساوه به همراه حاج امینی رئیس شورای اسلامی شهر ساوه با "علی میرزایی" معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه دیدار و درخصوص مسائل و مشکلات شهر به گفتگو پرداختند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved