1398/05/19 07:53
رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي با فرماندار ساوه ديدار كرد.
در این نشست مردانی رئیس اداره راهداری با ارائه گزارش عملکرد در خصوص برخی مسائل و مشکلات این حوزه با " علی میرزایی " معاون استاندار و فرماندار ساوه گفتگو کرد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved