1398/05/15 09:10
فرماندار ساوه خبر داد: رشد ۲۷ درصدي اعتبارات شهرستان ساوه
فرماندار ساوه از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات این شهرستان خبر داد.

علی میرزایی فرماندار شهرستان ساوه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ساوه از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات این شهرستان خبر داد.

میرزایی با اشاره به افزایش مناسب سهم اعتبارات شهرستان ساوه در بین شهرستان‌های استان مرکزی گفت: با پیش بینی‌های صورت گرفته، امسال در مجموع ۵۱۰ میلیارد ریال به ساوه اختصاص یافته که در جلسه کمیته برنامه ریزی به ترتیب اولویت بین پروژ‌های دستگا‌های اجرایی شهرستان، تقسیم شد.

وی اضافه کرد: مدیران باید علاوه بر سهم اعتبارات شهرستان برای اجرای پروژه‌های حیاتی و ضروری از اعتبارات ملی نیز جذب کنند تا سهم اعتبارات ملی در سطح شهرستان کاملا محسوس باشد.

فرماندار ساوه با تاکید بر احصای نیاز‌های روستا‌ها با نظر دهیاران و تلاش برای اجرای پروژه‌ها متناسب با نیازسنجی صورت گرفته، اضافه کرد: ماموریتی به بخشداران شهرستان داده شده است تا اجرای پروژه‌ها با نظر روستائیان صورت گیرد و از اجرای پروژه‌هایی که بازدهی خوبی برای مردم ندارد پرهیز شود.

وی ادامه داد: اختصاص اعتبارات یکی از شاخص‌های اصلی توسعه در کشور است و تقسیم مناسب و هدفمند اعتبارات می‌تواند نقش بسزایی را در تحقق اهداف دولت داشته باشد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved