1398/05/15 09:06
جلسه هماهنگي ارائه خدمات مهندسي در شهر هاي غرق آباد ، نوبران و آوه
این جلسه به ریاست مهدی الیاسی معاون هماهنگی امور عمرانی و باحضور دیگر اعضا برگزار شد.

در این جلسه مشکلات نظارت بر امر ساخت و ساز و همچنین راهکارهای ممکن برای تسهیل در امر نظارت مورد بررسی قرار گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved