1398/05/12 07:59
بازديد بيرانوند عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از مركز آموزش فني و حرفه اي واحدخواهران در ساوه
بازدید بیرانوند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بهمراه منصوری نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه و علی میرزایی معاون استاندار و فرماندارساوه از مرکز آموزش فنی و حرفه ای واحدخواهران در ساوه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved