1398/05/12 07:56
فرماندار ساوه: مهمترين وظيفه دانشگاه ها پويايي و خلق نوآوري است
ميرزايي با تأكيد بر استفاده از خلاقيت ها و استعدادهاي هيأت هاي علمي و دانشجويان نسبت به تحقيقات و توسعه حوزه هاي آموزش، پژوهش و فناوري گفت: مهمترين وظيفه دانشگاه ها و مراكز آموزشي در پويايي و خلق نوآوري است

جلسه كميسيون دانشجويي شهرستان ساوه به رياست 'علي ميرزايي' معاون استاندار و فرماندار ساوه و باحضور مسئولين دانشگاه ها و موسسات علمي و ديگر اعضا برگزار شد.

علي ميرزايي با اشاره به پتانسيل دانشگاه ها عنوان كرد: گفتمان و نشست ها درخصوص ارتقا و نوآوري ها توسط اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و ديگر نخبگان انجام شود

وي همچنين نسبت به تربيت اسلامي و ترويج روحيه جهادي در بين جوانان تأكيد كرد

 مسئولين دانشگاه ها و موسسات علمي شهرستان نيز آمار دانشجويان، وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي، مسائل و مشكلات ارائه و همچنين درخصوص نحوه همكاري بهتر با ديگر اعضا و ارائه بهتر خدمات به دانشجويان بحث و تبادل نظر شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved