1398/05/03 09:52
جلسه مشترك كميسيون امور كارگري و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان ساوه برگزار شد
این جلسه به ریاست شالیان مقدم سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری و باحضور اعضا و چندی از مدیران عامل شرکت ها و واحدهای صنعتی برگزار شد

در این جلسه که درخصوص مشکلات بانکی، مالیاتی، بیمه ای، آب، برق و گاز چند واحد تولیدی و صنعتی بود پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم  درخصوص رفع مشکلات اتخاذ گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved