1398/04/24 08:04
جلسه بررسي و رفع موانع توسعه دانشكده اصول الدين ساوه برگزار شد
در این نشست که با حضور علی میرزایی معاون استاندار و فرماندار ساوه ،حجت الاسلام حسینی امام جمعه ، جمعی از مسئولین دانشکده ، معتمدین و مسئولین مربوطه برگزار شد.

راهکارهای رفع موانع و توسعه این دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved