1398/04/23 08:11
علي ميرزايي با خانواده شهيد معظم اميرالله اميني ديدار كرد
علی میرزایی با حضور در منزل شهید امیرالله امینی با خانواده این شهید والا مقام دیدار و از مقام شامخ شهید تجلیل کرد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved