Portal_background_image

جلسه قرارگاه پدافند زيستي شهرستان ساوه برگزار شد

این جلسه به ریاست قاسمیان معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ساوه و باحضور دیگر اعضای این پدافند برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت اقدامات در حوزه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در شهرستان بررسی و تشریح شد .

@savehfr