Portal_background_image

جلسه شوراي اداري استان مركزي برگزار شد

جلسه شورای اداری استان به ریاست آقازاده استاندار مرکزی و با حضور معاونین استاندار ،علی میرزایی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه (از طریق ارتباط ویدئو) و اعضای شورای اداری تشکیل شد